Lietuvių bendrinės kalbos garsai

Lietuvių bendrinės kalbos garsai
Mokomosios garsų tarimo programos tikslas – supažindinti su lietuvių bendrinės kalbos garsų artikuliacinėmis ypatybėmis (kaip garsai tariami, kas lemia jų skirtumus). Garsai tradiciškai suskirstyti į balsius (priešakinės ir užpakalinės eilės, aukštutinio, vidutinio ir žemutinio pakilimo, ilguosius ir trumpuosius), priebalsius (pučiamuosius, sprogstamuosius ir sklandžiuosius, dusliuosius ir skardžiuosius, abilūpinius, lūpų dantinius ir kt.) ir dvigarsius (sudėtinius ir mišriuosius). Garsų apibūdinimas šioje programoje remiasi artikuliacinėmis ypatybės. Tačiau jų klasifikacija pateikta fonologiniu principu. Todėl garsai ie, uo, c, č, dz, dž priskiriami ne prie dvigarsių, o prie balsių (ie, uo) ir priebalsių (c, č, dz, dž). Rengiant programą daugiausiai remtasi Antano Pakerio vadovėliu „Lietuvių bendrinės kalbos fonetika“, ten teikiamomis garsų tarimo schemomis ir ypatybių aprašais.